شب هشتم: حضرت علی اکبر(ع)

معرفی حضرت على اكبر«ع»
علی بن حسین شبيه‏ ترين افراد به پيامبر(ص)
به ميدان رفتن حضرت على‏اكبر(ع)
روضه حضرت على اكبر(ع)(شهید مطهری)
در بيان شهادت حضرت علی اکبر(ع)(راهنماى تبليغ)
مقتل به نقل از کتاب (شرح شمع)