مقتل حضرت عباس(ع)

به ميدان رفتن حضرت عباس(ع)
علمدار سپاه
وقتى كه قد سرو خم شد
عظمت‏ حضرت عباس و عزاى مادر
مقتل حضرت عباس(ع) به نقل از کتاب شرح شمع