اسرار عاشورا (جلد 1 و 2)

فهرست مطالب 
 شعر
 مقدمه
 بخش اول : فصل اول : شخصيت شناخته شده سيدالشهداء
 عوامل مؤ ثر در پيروزى نهضت سيدالشهداء
  1 - سيدالشهداء رهبر بى ترديد نهضت عاشورا
 اهل بيت پيامبر راهنمايان ملائكه بوده اند
 حديثى جالب در ابتداى خلقت اهل البيت عليهم السلام
 توسل حضرت آدم به اهل البيت عليهم السلام
 ميلاد سيدالشهداء و بشارت عجيب
 تاريخچه مختصر حضرت اباعبدالله الحسين عليه السلام
 خدا او را پاكيزه نموده است
 آغاز ولادت و شفاعت
 نام حسين از جانب خداوند تعيين گرديده است
 گوشت امام حسين از گوشت پيامبر روئيد
 جايگاه سيدالشهداء در قلب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
 امام حسين ميوه دل پيامبر
 چرا پيامبر اكرم نسبت به امام حسين اينهمه ابراز علاقه مى كرد؟
 حسين منّى و انا من حسينى
 نام سيدالشهداء بر درب بهشت و عرش نقشه بسته است
 نمونه هائى از بيانات پيامبر اكرم در عظمت سيدالشهداء
 سرچشمه علم در نزد خاندان عصمت است
 علوم امام حسين عليه السلام از نظر شيعه
 قدرت امام حسين عليه السلام از نظر شيعه
 هرچه پيامبران الهى داشتند، اهل البيت همه را دارند
 نمونه اى از قدرت و معجزه سيدالشهداء
 سيدالشهداء از اسرار الهى به اصبغ نشان داد
 سيدالشهداء، پيامبر و على و حسن را به جابر نشان داد
 آمدن ملائكه و اجنه به كمك سيدالشهداء
 بخش اول : فصل دوم : زمينه هاى قيام يا اسلام و سيدالشهداء
 اهداف نهضت عاشورا
 وضعيت اسلام و مسلمين از ابتدا تا زمان قيام سيدالشهداء
 شروع انحرافات در زمان حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
 سپاه اسامه و تمرد مخالفين
 انحراف عظيم از بيعت روز غدير و امامت اميرالمؤ منين
 مظلوميت اهل بيت در همان روزهاى اول
 جنايات جنگى خالد ابن وليد و سكوت خليفه
 ممانعت از تدوين و نشر احاديث پيامبر
 خسارت جبران ناپذير
 چرا با اميرالمؤ منين مشورت نكردند؟!
 اجتهاد در مقابل فرمايش پيامبر!!
 سيره شيخين يك سنت غير قابل ترديد شد!!
 نامه معاويه به زياد و روش عمر در مورد عجم
 انحرافات در زمان عثمان شدت گرفت
 اهانت به صحابه پيامبر، عبدالله ابن مسعود
 اهانت به عمار ياسر، صحابى بزرگ پيامبر
 انحراف بزرگ و تبعيد ابوذر غفارى
 انحراف بزرگ و جسارتى بزرگتر به اميرالمؤ منين
 انحراف ديگر در بزرگداشت افراد پست
 1 - مروان
 حكم ابن عاص مورد عنايت خليفه مى شود.
 وليد فاسق شرابخوار از خليفه هديه مى گيرد
 ابوسفيان مورد عنايت خليفه مى شود
 عنايات خليفه به عبدالله ابن سعد
 بنى اميه در زمان عثمان بر مردم مسلط شدند
 بنى اميه از نظر قرآن و حديث
 خلافت حضرت امير و مشكلات به ارث رسيده
 معاويه بيست سال امير و بيست سال خليفه بود
 شناسنامه معاوية ابن ابى سفيان
 سه نفر در مقابل سه نفر
 رسوائى تا كجا؟
 معاويه از نظر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
 معاويه و شراب
 معاويه و ربا
 بدعت بزرگ معاويه
 معاويه و پيامبر و پيامبرى
 چرا به پيامبر احترام نمى گذارى ؟
 آرزوى معاويه
 معاويه از حديث پيامبر نهى مى كند
 عكس العمل زشت در مقابل حديث صلى الله عليه و آله
 خطرناكترين جنايت معاويه بر عليه السلام واهل البيت عليهم السلام
 تهاجم فرهنگى دشمن رمز قيام سيدالشهداء روحى فداه
 مزدوران معاويه در جعل حديث
 سمرة ابن جندب كيست ؟
 تلاش بيهوده و رسوائى بزرگ
 نمونه اى از احاديث دروغين در مقابله با اهل البيت
 اثر تبليغات سوء در مردم نسبت به اهل البيت عليهم السلام
 جنايات معاوية و وضعيت شيعيان
 در دوران امام حسن و امام حسين عليه السلام
 جنايات بسر ابن ابى ارطاة از طرف معاويه
 بخشنامه معاويه و جنايات زياد ابن ابيه
 جسارت زياد ابن ابيه ملعون به امام مجتبى و حضرت امير عليهماالسلام
 دشمنى بنى اميه حتى با نام على
 بخشنامه معاويه و مظلوميت شيعيان
 مبارزه امام حسين عليه السلام با تهاجم فرهنگى معاويه
 مظلوميت اهل البيت عليهم السلام تا زمان سيدالشهداء
  1 - انكار غدير خم
  2 - مظلوميت حضرت زهرا سلام الله عليها
 در خانه وحى آتش افكند!!
  3 - جسارتها و بدگوئيها
  4 - دختر گرامى پيامبر اكرم در ناراحتى و غربت
 حضرت على عليه السلام از آن دورانها مى گويد
 پستى دنيا و مظلوميت اميرالمؤ منين عليه السلام
 مظلوميت اميرالمؤ منين در دوران عثمان
 مظلوميت امام مجتبى عليه السلام در دوران معاويه
 ناسزاگوئى به اهل البيت بر فراز منبرها
 دشمنى با اهل البيت ، افتخار و امتياز محسوب مى شد
 پاسخ مناسب امام مجتبى عليه السلام به معاويه
 مظلوميت اهل البيت هنگام شهادت
 علت بى تفاوتى مردم نسبت به انحرافات دينى
 وضعيت اقتصادى مسلمانان در دوران پيامبر اكرم
 نمونه اى از وضعيت اقتصادى مردم در دوران خليفه دوم
 تفاوت زمان حضرت امير با زمان خلفا
 على عليه السلام اموال غارت شده را به بيت المال برگرداند
 مردم بخاطر دنيا از اميرالمؤ منين اعراض كردند
 گفتگوى مالك اشتر با اميرالمؤ منين عليه السلام
 عقيل برادر حضرت امير نيز بخاطر دنيا از حضرت اعراض كرد
 گنجينه ها و ثروتهاى بادآورده در زمان خلفا
 نمودار حكام مسلمين تا زمان امام حسين عليه السلام
 امام حسين تنها مدافع بزرگ اسلام در عصر منحط اموى
 صلح با معاويه و جنگ با يزيد
 خصوصيات معاويه كه مانع نهضت بود
 اما يزيد مرد رسوائى بود
 سيدالشهداء شخصيت شناخته شده عالم اسلام
 هيچ موقعيتى همانند شرائط سيدالشهداء نبود
 سيدالشهداء دلها را بيدار كرد و به هيجان آورد
 فرياد عقل بى تاءثير بود، شور حسينى بايد
 تاءثير عواطف و احساسات
 مصيبتها و مظلوميتها رمز پيروزى و بقاى نهضت سيدالشهداء
 بخش اول : فصل سوم : دشمن روياروى سيدالشهداء، شناسنامه يزيد ابن معاويه
 شناسنامه يزيد و اعمال ننگين او
 شهادت مردم مدينه در مورد يزيد
 سيدالشهداء صفات يزيد را بيان مى كند
 نامه امام حسين به معاويه و بر شمردن جنايات او
 ولايتعهدى يزيد
 سه سال حكومت و سه جنايت هولناك
 نمونه اى از قساوت سپاه يزيد با مردم مدينه
 آتش زدن و خراب كردن كعبه توسط سپاه يزيد
 مدافعين يزيد!
 تفتازانى در جواب امثال غزالى سخن جالبى دارد
 اعترافات دشمنان به عظمت حضرت سيدالشهداء
 عمر سعد به عظمت سيدالشهداء معترف است
 مى دانم ، اما حكومت رى را چه كنم ؟
 شبث ابن ربعى و اعتراف او
 اعترافات قاتل سيدالشهداء به عظمت حضرت
 وحشت ابن زياد و اعتراف عمر سعد و برادر ابن زياد
 شبكه ضد دين و كودتاى خزنده
 قرائن موجود در فعاليت يك شبكه بر عليه دين ، و به خطر افتادن اسلام در زمان امام حسين
 عشق محمد بس است و آل محمد
 شعشعه هستى از بقاى محمد
 اسرار عاشورا
 بخش دوم : فصل اول : مظلوميت و پيروزى
 مقدمه :
 خداوند از پيامبر در مصائب اهل البيت پيمان گرفته است
 خوش داشتند حرمت ميهمان كربلا
 آغاز دعوت و بى وفائى با فرستاده امام
 حضرت مسلم در كوفه غريب مى شود
 هر كه فدائى ماست با ما حركت كند
 سخنان محمد حنفية هنگام خروج حضرت
 امام حسين بخاطر احترام خانه خدا خارج شد
 از آب هم مضايقه كردند كوفيان
 فرياد العطش ز بيابان كربلا
 زاده ليلا مرا مجنون مكن
 او كه به اين كودكى گناه ندارد
 شب عاشورا و حوادث آن
 سيدالشهداء عليه السلام همه اصحاب را مرخص كرد
 سيدالشهداء خواهر را براى فردا آماده مى كند
 بخود آئيد، آيا كشتن من و هتك حريم من به صلاح شماست ؟
 سخنرانى پرشور سيدالشهداء در روز عاشورا
 نوجوان قهرمان كربلا، حضرت قاسم
 شهادت قمر بنى هاشم حضرت ابالفضل عليه السلام
 شجاعت ، مظلوميت و بزرگوارى سيدالشهداء
 وداع سيدالشهداء با اهل حرم
 شهادت پسر امام مجتبى در دامن امام حسين عليه السلام
 غارت لباسها و وسائل امام حسين عليه السلام
 شاه را بردى و تنها زفرات آمده اى
 تاراج حرم حسينى در عصر عاشورا
 غروب عاشورا و مصيبت بزرگ اهل البيت
 آتش زدن خيام حسينى
 اسب تاختن بر پيكر پاك سيدالشهداء عليه السلام
 حركت دادن حرم حسينى از كربلا به كوفه
 وارد شدن اهل بيت به كوفه
 جسارتهاى ابن زياد به سر مطهر امام حسين عليه السلام
 خطبه زينب كبرى در شهر كوفه در ملامت مردم كوفه
 اسيران آل محمد در شام
 اهل بيت پيامبر در مجلس يزيد
 خطبه كوبنده دختر اميرالمؤ منين در مجلس يزيد
 جسارت مردى شامى به دختر امام حسين عليه السلام
 بخش دوم : فصل دوم : عوامل مؤ ثر در حفظ عاشورا
 سيدالشهداء محور بقاء اسلام گرديد
 زيارت سيدالشهداء بر مرد و زن لازم است
 ارزش فوق العاده زيارت سيدالشهداء
 امام صادق زائر امام حسين عليه السلام را تشويق نمود
 اگر مى دانستند از شوق جان مى باختند
 زيارت امام حسين عليه السلام حج فقراست
 بر دلم ترسم بماند آرزوى كربلا
 هر روز ثواب يك حج و عمره ذخيره كنيد!
 ثواب زيارت از راه دور
 زيارت عاشورا را هر روز بخوانيد
 سيدالشهداء سه بار به ديدن اين بانو آمدند
 زيارت عاشورا بلا را دفع مى كند
 زيارت عاشورا اميد و پناهگاه علماء
 اى كاش امام حسين را زيارت مى كردم ولى حج ...
 زيارت سيدالشهداء زيارت خداست
 فهرست ايام مخصوصه زيارت امام حسين طبق روايات ، ((گلچين ايام ))
 اگر از فضيلت زيارت سيدالشهداء بگويم ، حج را رها مى كنيد
 فهرست فضيلت زيارت امام حسين طبق روايات
 زيارت حسين ، تمناى انبياست
 زيارت امام حسين را سبك نشماريد
 فداى لب تشنه ات يا حسين - اين نعمت را غنيمت بشماريد
 تربت امام حسين داروى بزرگ است
 اى كه به عشقت اسير خيل بنى آدمند
 عاشورا شعار شيعه است ، آن را زنده نگهداريد
 دشمنان دين با عاشورا مبارزه مى كردند
 متوكل عباسى مرقد مطهر سيدالشهداء را ويران نمود
 اهل بيت پيامبر و عزادارى سيدالشهداء
 ما عزادار حسينيم
 امام صادق عليه السلام جلسه روضه خانگى بر پا مى كند
 با حضرت فاطمه هم ناله شويد
 عظمت مصيبت ابا عبدالله الحسين
 سيدالشهداء اشك هر مؤ من
 فضائل گريه كنندگان بر سيدالشهداء
 در مصيبت امام حسين بايد ضجه و ناله و بى تابى كرد
 بر مثل حسين بايد گريه كنند
 همه موجودات بر سيدالشهداء گريستند
 اين جوان كشته مى شود و هيچكس او را يارى نمى دهد
 پيشگوئى حضرت امير عليه السلام و سؤال سعد
 خوشا به حال عزاداران سيدالشهداء
 عظمت قتل و شهادت سيدالشهداء
 سيدالشهداء مقتداى انبياء است
 عظمت مصيبت سيدالشهداء به خاطر عظمت شخصيت حضرت است
 عزادارى و حوش بيابان در عزاى حسينى
 خوشا به حال برپاكنندگان مجالس حسينى
 تذكرات مخلصانه به عزاداران سيدالشهداء
 فرزندان خود را حسينى و اهل جلسه قرار دهيد.
 از جلسات حسينى حداكثر استفاده را ببريد، به كم قانع نباشيد
 در عزادارى و مخارج افراط و تفريط نكنيد
 در عزاى حسينى از خود سخاوت نشان دهيد
 با امام حسين شريك شويد تا سود دنيا و آخرت را برده باشيد
 خدمت به عزاى حسينى او را نجات داد
 حضرت على عليه السلام فرمود: بخاطر من از او درگذر
 اهل خير توجه كنند
 سيدالشهداء فرمود: امسال اطعام را نصف كردى ؟
 تنگ نظرى يا وسوسه شيطانى
 بيمار را از طبيب و دارو، دور نكنيد
 به همه اهل مجلس به عنوان عزادار حسينى نگاه كنيد
 حضرت فاطمه سلام الله عليها به مجالس نظر دارند
 عاقبت اهانت و بدگمانى به عزاداران حسينى
 بارگاه حسينى بالا و پائين ندارد، همه محترمند
 به علماء و وعاظ ايدهم الله تعالى بيشتر احترام بگذاريد
 احترام عالم از اميرالمؤ منين عليه الصلاة و السلام
 نمونه هاى عينى از نتايج توسلات و جلسات عزادارى سيدالشهداء عليه السلام
 مرد فرانسوى ، براى روضه نذر مى كند
 خدمتگزار مخلص عزاى حسينى شفا گرفت
 پاى منبر در مجلس عزا، ميروى و سالم بر مى گردى ؟
 نتيجه توسلات و عنايات اهل البيت عليهم السلام
 خدمت به پدر و مادر و لطف سيدالشهداء
 بت پرستى كه سينه و دست او نسوخت
 قابل توجه فراوان عزاداران سيدالشهداء
 عنايت سيدالشهداء بخاطر خدمت به بانوى علويه
 براى سفر آخرت آماده شو! ده روز بيشتر از عمر تو نمانده است
 يا جداه شفاى فلانى را مى خواهم
 درس عبرتى كه ما شيعيان بايد از شيعيان اهل كوفه نسبت به انقلاب اسلامى بگيريم

..:: بازگشت ::..