كرامات الحسينية (ع ) ج 1 (معجزات سيّد الشهداء (ع ) بعد از شهادت )

مؤ لف : على مير خلف زاده
مقدمه
آزاد كرده حسين (ع )
گامهائى كه جهت حضرت برداشت
درخت خون مى گريد
عنايت امام حسين (ع )
معجزه مجلس عزادارى حسين (ع )
مرثيه ثرائى زهرا (س ) بر فرزندش
انتقام از قاتل
عزادارى هندوها
در بروى عزادارن باز گرديد
شفاى مرد افليج
گريه حضرت زهرا (س ) براى حسين (ع )
نعل سرد گرديد
توسل به حضرت سيدالشهداء (ع )
تربت خونين در كفن
تربت در روز عاشوراء خونين مى شود
شفاى چشم در زير قبه
امام زمان (ع ) روضه مى خواند
شير سنگى خون مى گريد
پناهندگى به مولاى خود
سوء ظن به عزادار حسينى (ع )
مهمان نوازى حضرت
خدا را به حق حسين قسم داد
شاهرگهاى بريده در دل سنگ كارگر شده
خون از درخت مى ريزد
اين امانت حسين (ع ) است
احترام به پدر و مادر
شفاى بچه
عزادارى شير
اى حسين (ع ) يا مرگ يا شفا
به جهت زيارت عاشوراء به اين مقام رسيد
عطاى حسين (ع )
شفا دادن حر
مقام گريه كنندگان حسين (ع )
ارواح طيبه عصمت بزيارت حسين (ع )
عطاى حسينى (ع )
مقام و سلطنت حسين (ع )
رانسوى و روضه خوانى
بواسطه خواندن زيارت عاشوراءمرض برداشته شد
احترام به حضرت
احترام به حضرت سيدالشهداء (ع )
بى ادبى به ساحت مقدس
شفا دادن حضرت سيدالشهداء (ع )
اجنه هم عزادارى مى كنند
از تربت خون مى ريزد
خرج روضه خوانى را تاءمين كرد و به آن مقام رسيد
نجات به دست حسين (ع )
شفاى چشم
توسل به حضرت اباالفضل (ع )
حسين (عليه السّلام ) از عذاب نجاتش داد
مبادا شكايت حسين را به پدرش كنى
به خاطر عزادارى بلاء را از مردم تهران برداشت
روضه خوان آقا حُسينيم (ع )
نجات از آتش
زمين كربلا
هيچكس را از كربلا به سوى جهنم نمى برند
كدام ملك جراءت دارد سئوال كند
رهايش كنيد پناه به من آورده
خاك و غبار كربلا
به خاطر غبار كربلا نسوخت
يادى از لب تشنه حسين (ع )
به خاطر غبار زوار كربلا نسوخت
امام حسين (ع ) سه بار به زيارتش آمد
توسّل به حضرت اباالفضل (ع ) و شفاى چشم
سه دينار از حسين (ع ) مى خواهم
نصرانى مهمان
خادم العباس
شفاى نيمه بچه
يادى از لب تشنه حسين (ع )
قطره اشكى براى من ريختى
كار سقائى را پيش گرفت
بى احترامى به مُهر تربت
عباس مرا شفا داد
عباس انگشتم را قطع كرد
به ولايت اقرار كن
برخيز مصيبت بخوان
شفاى فلج
درد چشم بر طرف شد
توسل به حضرت سيدالشهداء (ع )
بى احترامى به تربت
يك دانه تسبيح او را خوب كرد
مرثيه بخوان تا چشمت خوب شود
برزخ زوار حسين (ع )
مجلسى ، روضه وداع بخوان
اى دوست
اولين سفر به شام
تربت بهشت

 ..::   بازگشت  ::..